Noora Schroderus

  • Karvainen kasvio / Hairy Herbarium 2014-2016, ihmisen karva, paperi kehys / human body hair, frame
  • Elefantti / Elephant 2016, pigmenttituloste, fotosec / pigment print, fotosec, 41x33cm
  • Kombinaatio 1 / Combination 1 2016, kirjonta seteleille, kehys / embroidery on banknotes, frame, 76x56x3cm